(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Många bra ledare har förstått vikten av att ställa bra frågor och att de genom att ställa de rätta frågorna har de ett kraftfullt verktyg. De fokuserar frågorna inom områden som hjälper dem att bli den bästa ledaren och individen de själva vill kunna vara, de hjälper sina medarbetare att utvecklas och vägleder teamet att förstå syftet, både sin egna och gruppens del samt skapa tydlighet i värderingarna, vad syftet är samt vilken vision som organisationen har. Frågorna kan om man som medarbetare inte är van kännas obekväma att först få men ju mer dessa frågor kommer desto mer utvecklas både ledaren och teamet. Vilka är då frågorna?

Vilken typ av ledare är jag?

Ledarskap handlar om att inspirera och utrusta medarbetarna att kunna uppnå organisationens syfte, uppdrag och vision, vilket innebär att de bästa ledarna vill veta hur deras medarbetare uppfattar dem som ledare. Viktigt dock att medarbetaren känner sig bekväm att kunna svara helt sanningsenligt vilket innebär att även om du inte gillar svaret så får det aldrig komma tillbaka till att medarbetaren inte är bra. Du behöver vara bekväm i att få höra vad de faktiskt har att säga om ditt ledarskap. Om inte ska denna fråga inte ställas och heller inte om det är så lågt i tak inom organisationen att medarbetaren inte vågar svara sanningsenligt.  Då behöver Organisationen själva först ta sig en funderare på hur de vill leda och utveckla företaget.

Har jag ett coachande förhållningssätt?

Stora ledare är trygga men också ödmjuka. De inser att de inte har alla svar, vilket innebär att de regelbundet överraskar sitt gäng genom att fråga: “Vad tycker du?” Eftersom de vet att ju mer förslag de får från medarbetarna, desto bättre blir slutresultatet.

Hur kan jag hjälpa dig?

En mogen ledare vet dennes roll är att framhäva organisationens syfte, mission och vision och hjälpa medarbetarna på bästa sätt för att detta ska kunna uppnås. De ställer också frågor som: hur kan jag hjälpa dig uppnå dina mål? Och vad behöver du från mig för att kunna uppnå dem?

Hur kan vi göra detta på ett annat sätt?

Bra ledare välkomnar att misstag kan begås på ett sådant sätt att de frågar efter en lösning istället för att hitta någon som är syndabock. Om man behöver adressera det uppkomna misstaget med en specifik person så görs detta i enrum med individen. Samma här att inte halshugga utan fråga utifrån hur vi kan göra för att detta inte ska hända igen.

Vet du vad jag ser i dig?

Medan detaljstyrande-ledare ser ut att kontrollera och begränsa medarbetarna jobbar framgångsrika ledare mer som talangscouter som vill aktivera potentialen i sitt team. De förstår att varje interaktion med medarbetaren är en möjlighet att bygga upp den personen så att denne på bästa sätt kan få utlopp för sina talanger och färdigheter.

Vart ser du dig själv om 3-5 år?

Du vet att det bästa sättet att behålla en bra medarbetare är att vara öppen för hur Ni tillsammans kan utvecklas. Även att våga släppa taget om utvecklingen inte finns inom avdelningen eller inom organisationen. Den medarbetaren som genuint känner att du vill dennes bästa kommer att vara en stor supporter för dig och ditt ledarskap även framöver och du vet aldrig när era vägar möts igen och vem det då är som är ledare över vem.

Slutligen nedanstående fråga kan ställas av dig ledare som har en mogen och trygg arbetsgrupp där det är högt i tak och där det finns en bra och positiv feedback kultur.

Vad är det Ni vet som Ni inte säger? Här gäller det att du främst bara lyssnar och tar in vad de säger. Vid ett svar på denna fråga har du fått ett stort förtroende att bära som du inte ska ta lättvindigt. Lyssna mer än att direkt agera, oavsett innehållet i informationen. Agerandet kan börja efter att du fått möjlighet att reflektera över svaret. Agerandet ska inte utlämna informationsgivaren.

Vill Ni ha en föreläsning innehållande dessa punkter på ert företag så kontakta mig.
Jag Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutveckling inom olika moduler.

Marie Wetterstrand / Way2Grow- Din Utvecklingspartner

Share This