(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Detta är några vanliga invändningar som coacher kan stöta på.

Coaching myt nr1 – Coaching är för någon som behöver ”fixas”
Flera verkar tro att coaching endast är för dåliga ledare som behöver ”fixas”
Men det är långt ifrån verkligheten. Organisationer och ledare som är kloka nog att se värdet av att samarbeta med coacher utvecklar både organisationen i stort, ledarskapet och arbetsgrupperna och i slutändan så visar det på goda resultat både ekonomiskt och i medarbetarundersökningar för att nämna några av de ställen du kan se effekten av att samarbete med en coach.
Genom att vara proaktiva och arbeta med att ge support för era ledare så ser ni till att inte behöva lägga ner tid, pengar och rykte på skador som redan orsakats av dåligt ledarskap

Exempel på vad dåligt ledarskap kan leda till:
Sjukskrivningar
Dålig arbetsmiljö
Tidskrävande och resursslösande då man behöver lära upp nya medarbetare ofta.
Omge sig med bara Ja-sägare
Bara för att nämna några områdens som påverkar arbetsmiljö och ekonomiska resultat.

Coaching myt nr 2 – Alla kan coacha
Även om coaching är ett relativt nytt begrepp åtminstone inom affärsvärlden så tror flera att coaching är lätt att göra. Ja man kan kalla sig coach utan att vara utbildad inom det, det stämmer.
Utbildad coaching bygger bland annat på kunskap inom samtalsmetodik och att ha kunskap och förståelse för processen omkring att coacha. En certifierad coach har etiska riktlinjer att förhålla sig till och behöver dessutom regelbundet fortsätta sin egen utveckling för att få behålla certifieringen. Så är det iaf via ICF (international Coach Federation) där Marie Wetterstrand vår huvudcoach har utbildat sig via.

Coaching är att låsa upp en persons potential för att kunna maximera sin egen prestation. Det hjälper dem att lära sig snarare än att lära dem.

Coaching myt nr 3 – Coaching tar alldeles för lång tid
Jag hör ledare som säger att det är mycket enklare att bara berätta vad medarbetaren ska göra och att de är så upptagna själva just nu att det inte hinner ha ett coachande förhållningssätt.
Om man inte har tid att ändra och göra annorlunda vilket kan hjälpa teamet att bli mer självständiga så kommer man fortsatt uppleva att man inte har tid.
Myten att det tar alldeles för lång tid blir lite missvisande, visst om man jämför med att skicka iväg ledarna på 1 ledarskaps dag /termin eller /år så visst då tar coaching troligen längre tid.

Coachningens längd beror många gånger på mellanrummet mellan vart de idag befinner sig i sitt ledarskap och vart de vill komma. Viktigt då att påpeka är att när man tar hjälp av en coach så behöver coachen nödvändigtvis inte följa med på hela resan. Coachen kan tidigt hjälpa till att skapa momentum. Visst det kan ta ett år men den kan också ta 3–6 månader och då kanske coachen träffar den som önskar coachning 1-2 timmar i månaden.
Stora skillnaden är att det är skräddarsytt för den specifika individen och dennes utvecklingsresa. Personen får med sig verktyg att själv sedan kunna jobba med fortsättningen eller träffa coachen betydligt mer sällan. Coachen ger support men också pushning och håller individen ansvarig utifrån den egna utvecklingsresan.

Visst det kan ske över längre tid men resultatet av den nedlagda tiden är likvärdig och det intressanta tänker jag är den faktiska skillnaden vad det har gett. Där menar jag som faktiskt testat både coachning och utbildningsdagar som ledare att coachning står sig mycket bra i jämförelse med en inspirerande dag som inte har någon som ser till att möjliggöra att man implementerar det man lärt sig.

Coaching myt nr 4 – Coaching är dyrt.
I jämförelse med vad? Hade en dialog med en ledare i samband med dennes semester  för några år sedan och där personen sa att det var lite dyrare än vad denne tänkt. Jag frågad vad personen skulle göra i sommar och hur mycket denne förväntade sig att spendera. Vi kom fram till att coaching paketet var billigare. Jag säger inte att det ena behöver utesluta det andra men ibland behöver man fundera på vad som ger det största värdet över tid. I detta fall valde ledaren den redan bokade all inklusive semestern och jag hörde inget på ett halvår. Så en dag fick jag ett samtal att det var värre än någonsin. Jag frågade vad denne hade gjort med de tips jag ändå gett eller om denne på något annat sätt gjort några förändringar. Svaret var nej och nu fattade att hen behövde support men också puschning för att det skulle bli en förändring.

Om du känner att du inte kommer ut till din fulla rätt , inte når de uppsatta målen, inte kan leda som du önskar att du vill leda, vad kostar det i psykiskt, känslomässigt och ekonomiskt? Ibland måste man fråga sig om det är dyrt i jämförelse med vad? I detta ovan så finns ju också tidsaspekten av att det ska gå ytterligare tid utan förändring vilket kan skapa en ännu snabbare nedåtgående spiral.

Coaching myt nr 5 – En coach är din personliga cheerleader
Den primära uppgiften för en coach är inte att stå vid sidlinjen med konfetti och heja på sina kunder.  Visst, vi kan göra detta det ibland och gör så gladeligen när stora framsteg gjorts i utvecklingsplanen.  Coaching handlar mycket om att ta och förmedla vikten av att ansvar. En coach behöver kunna vara obekväm och förmedla tuffa budskap och hjälpa till att möjliggöra för reflektion så att kunden själv tar ansvar för utvecklingen.

Coaching är en kraftfull teknik för att hjälpa någon att frigöra potentialen i sig själva. Eller för coachen att frigöra den fulla potentialen i exempelvis en ledningsgrupp eller arbetsgrupp. Det kan vara både krävande och motiverande för den/de som blir coachad då mycket av fokuset läggs på det egna ansvaret och vad man själv kan påverka. Oavsett att se sig själv, andra ledare och medarbetare att växa in i att än bättre kunna hantera utmaningar i arbetet på ett proaktivt sätt är en fördel. Andra fördelar med coaching är att det ofta frigörs tid för att man blir effektivare och kan då fokusera än mer på det som ger ännu större värde.

Share This