(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Framgångsrika ledare ställer de rätta frågorna.
De förstår att konsten att ställa bra och rätt frågor är en nödvändigt för det framgångsrika ledarskapet och att rätt frågor kan vara ett mycket kraftfullt ledarskapsverktyg.

När det gäller att ställa frågor fokuserar dessa ledare på:
Att bli den bästa personen och ledaren som de kan vara.
Att hjälpa medarbetarna att bli de bästa människorna och ledaren de kan vara.
Tydliggöra syftet, uppdraget och visionen för organisationen.
Ge rätt förutsättningar för medarbetarna och kollegorna att utvecklas optimalt och inte enbart utifrån vad som passar bäst för stunden.

Det som utmärker dessa ledare är att frågorna kan upplevas som både lite obekväma och förvånande till en början då alla inte är vana att få frågor ställda på det sättet.
Här är 5 frågor som framgångsrika ledare frågar som bygger både jaget, medarbetaren och teamet.

Hur uppfattas jag?
Sant ledarskap handlar om att även rikta spegeln mot sig själv för att kunna inspirera, coacha och tydliggöra syfte, mål, vision, vilket innebär att de bästa ledarna har modet att få feedback på sitt ledarskap. Allt för att kunna utvecklas som ledare och på så sätt bli en ledare i toppklass.

Vet du vad jag ser i dig?
Bra ledare detaljstyr inte utan letar möjligheter och potential. De ser den enskilda medarbetaren och kan ge feedback/återkoppling utifrån individen, resultatet och utvecklingen. De ser varje interaktion med medarbetare/kollega som en möjlighet att hjälpa till och utveckla den personen så att denna kan utvecklas.

Vad tycker du/Ni?
Trygga ledare kan vara övertygande men de har stor ödmjukhet för att det bästa svaret kanske inte kommer från dem själva.  De står tillbaka med att ge sitt eget svar då de vet att det bästa svaret kanske kommer genom dialog utifrån frågan vad tycker du/Ni?
De förstår att ju mer teamet och varje individ har möjlighet att själva fundera på svar och lösning desto bättre kommer troligen resultatet att vara

Hur kan vi göra nästa gång?
Genomsnittliga ledare undviker utmaningar och problem. Stora ledare gör motsatsen, de välkomnar dem som möjlighet till utveckling. När misstag görs går stora ledare in i handlingen och letar efter lösningar istället för att hitta syndabock. I fall individuellt samtal eller med gruppen behöver genomföras så var tydlig utan att för den skull vara anklagande och det är av misstag vi växer så bygg en kultur där det är ok att göra fel och att man får berätta om att så har skett.

Hur vill du utvecklas, vad har du för drömmar?
Trygga ledare vet att det bästa sättet att behålla begåvade och drivna människor är genom att föra en öppen dialog om deras utveckling och våga släppa taget om utvecklingen faktiskt inte finns i teamet eller inom organisationen.

Vad har du som ledare för stöttning och support för din egna utveckling för att utvecklas till den bästa ledaren och tar du själv ansvaret för din egna utveckling eller väntar du på att någon annan ska ta det ansvaret åt dig? Se till att du alltid utvecklas inom ditt egna ledarskap.

Jag Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutveckling i olika moduler.

MVH / Din Utvecklingspartner / Marie Wetterstrand – way2grow

Share This