(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Ledare har genom åren kontaktar mig och frågat hur de kan lösa arbetsplatsrelaterade problem och vilka åtgärder som kan vara de bästa. Finns naturligtvis inga enkla svar då det kan finnas så många olika komponenter till att det har eskalerat till ett/flera problem. Ett korrekt svar är att det kan ta både lång tid, kräva uthållighet, att samla in samtliga perspektiv och det kan tom ligga i kulturen vilket då kan kräva en organisatorisk förändring. En förändring som då börjar från toppen.

Att genomföra vissa arbetsplatsrelaterade problem kan kräva både mod, engagemang och upplevas som väldigt obekväma och som en hållbar ledare både för dig själv och medarbetarna så ingår ibland detta att finna en lösning på.

Orsaker till att ledare väljer att ta inte tag i det eskalerade problemet i tid.


Låt oss nämna några av anledningarna som gör att vissa ledare inte vidtar nödvändiga åtgärder.
Några anledningar som vi stött på då vi blivit kontaktade för att hjälpa till att lösa de eskalerande problemen.

Konflikträdsla: Ledare gillar att leda glada och harmoniska team. Inget konstigt med det men många ledare undviker och väljer att titta bort även fast de är medvetna om att något börjat att gro för att ser man inte problemet så kan det ju inte finnas, eller!?

Man vet vad man har men inte vad man får:
Vissa ledare är bekväma och vill inte stöta sig med någon med risk för att själv få repressalier som kan påverka deras jobb, lön, ställning eller andra orsaker. Detta beror exempelvis på hur man själv är som person och ser på saker samt organisationen man verkar i.

Politiska faktorer:
Viss kontorspolitik kan göra ledarens jobb svårt. När allt kommer omkring kan det vara svårt att göra förändringar när din underpresterande teammedlem är din chefs son.

Att vara alla tillags:
Visst är det positiva egenskaper att som ledare vara snäll, empatisk och tillmötesgående men det behöver finnas interna spelregler för vad det är som gäller och du som ledare ansvarar för att se till att det finns sådana och att du också faktiskt följer dem.

Hjälplöshet:
Ledare i vissa komplexa arbetsmiljöer känner att de inte kan kontrollera vad som händer omkring dem eller behöver själv hjälp med det inre ledarskapet som gör att man ser sig själv, sitt agerande och ansvarsområden

För att det inte ska kännas för övermäktigt så vill vi bara skicka med att börja ta de små stegen till förändring för när du som ledare inte vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna lösa de arbetsplatsrelaterade problemen kommer en dålig kultur bildas som kan vara både svår och tidskrävande att lösa. Med tiden kommer fortsatt passivitet att möjliggöra för dysfunktionella beteenden som kan bli en del av den normala företagskulturen.

Har det gått så långt att det tar för mycket energi eller är du redo att vänta tills det gör det?
Skickar med några tips för att kunna börja åtgärda de arbetsplatsrelaterade problemen.

 1. Direkt Feedback:
  Ett av de enklaste sätten att ta itu med ett uppstått problem är att föra upp det till ytan. Fråga eller berätta vad du ser och vilka konsekvenser det får. Låter enkelt men många finner sig själv linda in orden så att det till slut knappt är begripligt. Man hör att du upplever frustration och kanske eventuellt vill ha en förändring men allt blir i slutändan ganska diffust. Att tydligt kunna förmedla budskapet i en direkt kommunikation om ett problem skickar några viktiga signaler: Det visar att du menar allvar med att åtgärda problemet och det visar att den nuvarande situationen inte är acceptabel och inte kan fortsätta. Försök inte skjuta upp problemet eller samtalet. Låt personen/personerna veta varför du har samtalet och vad du har observerat vilket har lett dig att ta itu med problemet. Glöm dock inte att lyssna.
  Du kanske hör några saker som du inte hade förväntat dig. Försök att hålla ett öppet sinne och få in samtliga involverades synvinkeln. Ta fram en åtgärd som du informerar om och tydliggör och boka in att det blir en uppföljning om några dagar. Åtgärdssteg gör att du kan hålla människor ansvariga för att se sin del i problemet och lösningen.

  Se denna video där Marie Wetterstrand tipsar om bra sätt att ge feedback.

 2. Synliggör det dåliga beteendet:
  Som i direkt feedback så var snabb att fånga upp det och ha en konversation med berörd/berörda då du ser det. Det krävs givetvis mod då vi av naturen inte riktigt vill stöta oss med andra. Många arbetsmiljöer är artiga och ”trevliga”. Detta gör det svårare att konfrontera ett dåligt beteende. Det görs också svårare om det dåliga beteendet förankras i organisationens kultur. Exempel på dåligt och negativt beteende som du som ledare behöver ha ögonen på kan vara exkludering, respeklöshet mot andra och mobbning. Många gånger kan du ta hjälp av organisationen värderingar. Till exempel kan en av värderingarna vara inkludera ”Att vara inkluderande”. Om du ser att någon blir exkluderat så kan du ta hjälp av och fokusera på att inkludera medarbetarna i arbetet om hur vi inom ditt team ska agera utifrån företagets värderingar. Det är inte alltid lätt att se ett dåligt beteende, eftersom vissa kan agerar annorlunda när de vet att du som chef är närvarande. Var uppmärksam.
 3. Gör en tydlig förändring:
  Ibland om inte allt fungerar optimalt så förändrar vi och gör på ett nytt sätt för att få ett nytt resultat. Det är samma när det gäller att detta. Vilka spelregler ska gälla, sätt några nya team mål tillsammans med berörda. Det finns flertalet alternativ, för att stoppa förankrade beteenden eller dysfunktionella sätt att arbeta.

När du agerar på ett arbetsrelaterat problem så kräver det tålamod, tydlighet, upprepningar och uppföljningar för att det ska kunna få en hållbar lösning. Ett tips från coachen är också att synliggöra och lyfta fram positiva beteenden för det förstärker och gör det många gånger enklare att få det resultat du önskar men detta kräver att du gör det kontinuerligt och inte bara som en motpol till det negativa beteendet.

Vad har du själv för erfarenheter inom detta område och hur hanterade du det eller för den delen inte hanterade det, var det kanske inte hanterbart?

Gillade ni bloggen så lämna gärna en tumme upp eller en kommentar.
Way2Grow arbetar tillsammans med er för ett ännu bättre resultat. Vi erbjuder bland annat Ledarskapscoaching, grupputveckling, workshops och chefsnätverk. Vill Ni veta mer så tveka inte att läsa under tjänster eller kontakta oss direkt

 

 

Share This