(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Förändringsledning – Genomförandefasen
Del 2
Läs först del 1 med 11 tips inför kommande förändringsarbete

13 tips för ett bra genomförande vid förändringsarbete.
Frågor att följa upp och fundera på under organisationens förändringsarbete
Som chef och ledare under 20 år så har jag varit med om en hel del förändringsarbeten inom företag och organisationer, vissa lyckade och vissa inte. Ett bra tips är att jobba med det coachande ledarskapet.
Här nedan kommer några av de punkter som du/ni inledningsvis kan se om ni svarar JA eller NEJ på.

1. Håller vi omgivningen tillräckligt informerad om vad som sker
och effekterna av arbetet?

2. Gör vi rätt saker?

3. Får vi tillräckligt med stöd/mandat från ledningen?

4. Gör vi detta förändringsarbete på bäst sätt men de
arbetssätten vi känner till?

5. Har vi bra system upprättade i arbetet?

6. Har vi bra rutiner ifall någon i processen skulle bli sjuk eller
något annat skulle inträffa som gör att det snabbt går att
ta över och sätta sig in i pågående arbete?

7. Har ledningsgruppen förändringsarbetet som en stående punkt
på dagordningen på ledningsmötena?

8. Finns det en gemensam dagordning på övriga möten som
has i organisationen för gemensam information och
tillvägagångssätt?

9. Hur håller vi tiderna i förändringsarbetet, för möten som
involverar förändringsarbetet?

10. Hur ligger projektet till på alla plan inom förändringsarbetet?
Behöver vi tillsätta mer resurser, ge support inom ett
specifikt område, behöver vi fördela om resurser etc

11. Finns det hinder som upptäckts på vägen som ska upp på
agendan, undanröjas, ha med i beaktning?

12. Finns det intresse konflikter eller andra konflikter som
bör tas upp som äventyrar processen för ett bra
förändringsarbete?

13. Vi följer regelbundet upp för att se vart vi är idag i processen
i förhållande till ursprunglig plan och mål?

Är svaret vet inte eller nej så behöver Ni få upp detta på agendan antingen i mindre grupper inom processen eller på ledningsnivå för att eliminera nej vi gör inte detta idag eller inte säker om vi gör detta idag. Fortsätta att involvera och tro inte utan ta reda på hur det faktiskt är vilket du på bästa sett gör genom att vara involverad i det dagliga arbetet för att se hur förändringsarbetet påverkar organisationen. Var närvarande och ha alltid ett öra ledigt för frågor. Ledare i förändringsprocessen bör ha schemalagd tid för reflektion och dialog med berörda inom organisationen samt admin/möten.

Jag som gett dessa tips, jobbar idag heltid som certifierad coach samt mentor och har verktygen som hjälper er att uppnå era mål, finnas där för er ledare och era medarbetare och göra ett bestående resultat inom organisationen. Hur mycket skulle det vara värt för er samt organisation/medarbetarna tror du att ha någon som jobbar med er och organisationen i detta?

Jag Brinner för att utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utvecklas för att maximera sina resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och med min erfarenhet inom förändringsledning så är jag övertygad om att jag kan vara en bra resurs.
Följ mig också gärna i mina olika sociala media flöden så som här:
Linkedin: Marie Wetterstrand
Facebook: Way2Grow
Instagram: Marie Wetterstrand
Twitter: way2grow_se

Share This