(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Ledare behöver precis som elitidrottare träna kontinuerligt

Investera i ledarskapet. Vi möjliggör för kunskapsgivande ledarskapsdagar till ett modulanpassat utvecklingsprogram som utvecklar där det behövs

Vår ledarskapsutveckling bygger på ett vinnande ledarskap som är att vara både chef, inspiratör och coach beroende på sammanhang – Vi Ger Er Nycklarna.

Vad behöver dagens drivna företag och organisationer för att fortsatt vara attraktiva arbetsplatser samtidigt som de är vinstdrivande? I en undersökning som Gallup genomfört på den svenska marknaden så framkom det att drygt 80% av dagens medarbetare inte finner engagemang i sitt arbete. Engagemang, motivation, insikt och måluppfyllelse är viktiga delar för att nå önskvärda resultat. Genom att stärka och utveckla ledaren möjliggörs att ta fram engagerade och självgående medarbetare som i sin tur skapar framgångsrika företag. Vi möjliggör detta genom att vi blir er samarbetspartner inom inspirerande ledarskapsdagar till modul anpassade ledarskapsprogram för er organisation. Målet för samarbetet är att ge insikt och kunskap för fokus och handling.

Utbilda ledarskapet

Vilken typ av ledare är du? Hur leder du dig själv och andra?

 

Hur kan du få dina medarbetare att hitta sin motivation, känna engagemang och ta ansvar. Hur får du din organisation att röra sig framåt?

Ett förstående och grundat ledarskap är en vinnande ledarstilen i en kultur som hela tiden förändras. Ett gott ledarskap är en balans av att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och en lyhörd coach. Utbildningen vänder sig till dig som vill få medarbetarna att nyttja mer av sin potential. Att medarbetarna arbetar mer självständigt och tar eget ansvar. Att göra dig tryggare i din roll som chef och ledare.

5 enskilda moduler som tillsammans bildar ett fullskaligt ledarskapsprogram

 

I utbildningen går vi igenom olika moduler så som grundpelare för vad som krävs för en fungerande organisation samt belysa företagskulturen. Målstyrning och kommunikationen samt hur vi som ledare kan jobba med motivationen i organisationen. Personal relaterade område så som svåra samtal och delegering samt sista modulen berör utveckling för arbetsgruppen. Vi tittar även på vilka styrkor som du själv har som du kan dra nytta av i ditt ledarskap.

 samt transport för utbildarenM/etod

 

Modulbaserat där teori varvas med praktiska övningar, exempelvis: svåra samtal, konflikter, gruppcoaching. De praktiska övningarna baseras på verkliga ämnen.

 

Program och pris

5 moduler varav 3 av dem är separata. 2 dagar/modul. Förutom modul 1-2 som är 1 ½ dag/modul. I varje modul ingår också 1 individuella coaching per deltagare alternativt 6 coachnings tillfällen vid köp av samtliga moduler. Pris: 12 900 SEK (exkl. moms/modul/person)
I Priset ingår fika, lunch och utbildningsmaterial Tillkommer gör eventuell kostnad för internat och utbildningslokal samt resa för utbildaren.

Välj en av modulerna som öppen utbildning eller samtliga som en hel, mer grundläggande, ledarskapsutbildning

Modul 1

Grupputveckling – Ledningsgrupp Hur ser samarbetet ut idag, Likheter samt olikheter som kan vara både styrkor och svagheter. Vilken fas befinner sig gruppen idag samt utveckling för gruppen beroende på fas. Teori blandat med övningar samt tester.

Modul 2

Organisation och kultur – ledare / ledningsgrupp. Del av innehållet: Vi går igenom värderingarna, visionen samt missionen för organisationen. Tydliggör dess betydelse både internt och externt för att maximera ert resultat.

Modul 3

Målstyrning, kommunikation och motivation Del av innehållet: När kan du som ledare jobba med det coachande förhållningssättet samt vad det innebär. När behöver du använda din chefs roll i organisationen för att driva verksamheten framåt mot uppsatta mål. Hur motiverar du dina medarbetare att hitta sin egen motivation och ta eget ansvar. Vi jobbar även om möjligt med resultatet av de egna undersökningarna som Ni genomför gällande nöjda medarbetare.

Modul 4

Laganda, delegering och personalsamtal Del av innehållet: Ge och få feedback, gemensamma spelregler, svåra samtal. Mycket i denna modul är uppbyggt på praktiska övningar för att grunda och öva inom de olika områden som vi berör för att hjälpa, stärka och grunda ledarens plattform. Denna modul görs utifrån att modul 2 har genomförts vid tidigare tillfälle.

Modul 5

Grupputveckling Del av innehållet: Hur får du din arbetsgrupp med dig? Hur ökar du tilliten och tryggheten i gruppen? Vi lägger stor tyngdvikt på olika gruppcoachingsövningar.

Vid ledarskapsutbildningar med en uppdragsgivare anpassar vi utbildningen utifrån verksamheten. Kontakta oss för offert.

Det coachande ledarskapet är en vinnande ledarstil i en kultur som hela tiden förändras.

 

Ett gott ledarskap är en balans av att vara en tydlig chef, inspiratör och en lyhörd coach. Den här utbildningen inom ledarskapsutveckling vänder sig till dig som vill få medarbetarna att nyttja mer av sin potential. Att få sina medarbetare att arbeta mer självständigt och ta mer eget ansvar och allt detta kommer av att du som chef känner dig tryggare i din roll som ledare.

I vår ledarskapsutveckling går vi igenom kompetenser och förutsättningar för ett coachande ledarskap. Vi går igenom svåra samtal och verktyg för att dessa ska bli så klara och tydliga som möjligt för alla inblandade. Vi tittar på vilka styrkor som du själv har och som du kan dra nytta av i ditt ledarskap.

Om utbildaren

 

I denna utbildning får Ni inte bara en utan två välrenommerade utbildare med mer än 45 års ledarerfarenhet tillsammans:

Marie Wetterstrand. Expert inom chef – och ledarskap med över 20 års egen ledarerfarenhet både inom internationella samt nationella företag. Internationellt certifierad coach via ICF samt mentor till både företagsledare och chefer. De 2 senaste åren har Marie coachat drivna ledare och chefer både inom kommunal samt privat verksamhet genom enskilda samtal, workshops samt genom sina föreläsningar.

Charlotte Nygren, specialist inom chef- och ledarskap, med drygt 20 års erfarenhet av ledarskap inom internationellt företag. Arbetar idag som förändringsledare, utbildar chefer i ledarskap med ett coachande förhållningssätt, är mentor, coachar chefer och medarbetare individuellt samt arbetar med grupputveckling. Är certifierad coach enligt ICF.

Tillsammans har de gått otaliga management utbildningar samt kurser och har tillsammans byggt denna utbildning för att det inte ska bli en skrivbordsprodukt när utbildningen är slut. Båda är utöver detta certifierade coacher och Marie har även stor vana av att vara mentor till både chefer och start-ups.

Mer information och kontakt

 

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med ansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Marie är en utmärkt coach, människokännare och lyssnare. Hon ställde tuffa frågor och fick mig verkligen att reflektera. Om jag tidigare stod i ett vägskäl arbetsmässigt så vet jag nu åt vilket håll jag vill gå. Det var lätt att få förtroende för Marie och det kändes som hon var genuint intresserad av att hjälpa mig vidare.
Jennifer

Marie är en trygg och lugn person som är perfekt som coach och inspiratör. Hon förtydligar dina behov som du själv inte alltid ser.
Ursula