(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se
Way2Grow

Chefsnätverk - Kundrelation i världsklass

En nätverksgrupp för dig som har kundfokus

För dig som har fokus på kundrelationer

Nu drar vi äntligen igång chefsnätverksgruppen för ledare som har fokus på kundrelationer och som dagligen operativt – och/eller strategiskt arbetar med frågor som berör kundnöjdhet och kundnytta.

Som ledare inom detta segment kan det många gånger vara en utmaning att hitta den chefskollega som man kan bolla med och internt lämnas du ofta ensam att besluta om större strategiska och organisatoriska förändringar. I vissa organisationer har man kanske inte riktigt förstått potentialen för dessa avdelningar och att du vill kunna bolla med likasinnade för att få fram ”best practice”.

Allt detta samtidigt som du ska utveckla dina egna ledaregenskaper och finnas där för medarbetarna och möjliggöra utvecklingen av det egna ledarskap.

Bolla med andra i samma situation

Genom detta exklusiva erbjudande ingår du i ett professionellt nätverk med andra kunniga inom detta område. Samtliga i nätverket är utvalda för att kunna hjälpa att möta utmaningar, lösa problem och identifiera möjligheter. Inför varje möte finns en agenda och en kunnig mötesledare med stor egen erfarenhet inom kundrelationer. Nätverket ger dig en fantastisk möjlighet att både sparra och bli sparrad av andra i nätverksgruppen genom att tillsammans reflektera över aktuella frågeställningar och möjliggöra utvecklingen av det egna ledarskapet. Samtidigt som du kan stärka hela din egen organisations resultat inom kundnöjdhet och kundnytta. Vårt strukturerade program och kunniga mötesledare och guidar dig mot nya insikter och kunskap. Med stöd från ett professionellt nätverk får du möjlighet att utbyta erfarenheter på en hög professionell nivå samtidigt som du stärker och utvecklar dina förmågor inom ledarskap och grupputveckling.

  2022Nätverksledarens roll är att leda gruppen, styra samtal och diskussioner, hålla workshops samt kanske allra främst att skapa en trygg grund för goda relationer och utbyte. Det är nätverksledaren som ansvarar för strukturen och det är medlemmarna själva som bidrar till innehållet och ansvarar för nätverkandet mellan mötestillfällena. Hur mycket du själv får ut av nätverket är därför också mycket upp till dig själv. Ju mer du delar och bidrar desto mer får du tillbaka.

Nästa grupp startar 31 Augusti. Kl 08:30

Tid/träff: 1-1,5h beroende på innehåll för det specifika tillfället.
Vi träffas 1 gång/månad vilket blir den första tisdagen i varje månad.
Totalt 10 virtuella träffar.

Om tillfälle ges kan externa föreläsare samt AW förekomma.

Early bird erbjudande:

Anmäler Ni er innan den 1 juli 2021 är priset,
endast 7500 SEK och inkluderar samtliga träffar –  (2021-2022). From 1 juli är det ordinarie pris 12 000 SEK. (samtliga priser är exklusive moms)

 

Hur vi tänker omkring våra nätverk

  1. Våra nätverksgrupper är noggrant sammansatta utifrån medlemmarnas professionella profil.
  2. Varje nätverksgrupp ingår i ett konfidentiellt samråd där idéer och utmaningar kan diskuteras på en professionell nivå. Vi försöker att undvika direkt konkurrerande företag och de första som tackar ja till nätverksgrupperna kan också lämna veto på om ett annat företag får komma med eller inte.
  3. Nätverksgrupperna leds av erfarna ledare som styr respektive grupp för att skapa värdeskapande dialoger för professionell utveckling.
Share This