Ledarskapscoaching

Investering i vår ledarskapscoachning ökar företagets möjligheter att utvecklas ännu bättre och snabbare.

Vid ledarskapscoachning sätter vi fokus på målet, vilka delmål som kan finnas och din väg till målet. Vi anpassar vår ledarskapscoachning utifrån ditt företagande – och eller ditt ledarskap.

Vi bygger på att uppmuntra och sätta igång en förändringsprocess som är anpassad efter din och verksamhetens möjligheter och förutsättningar. Du får stöd och inspiration att anta dom utmaningarna för att uppnå dina och företagets mål. Det coachande samtalet ligger som en grund i ditt utvecklande.

Att använda sig av en ledarskapscoach innebär att sannolikheten för att faktiskt lyckas ökar markant. Du kommer snabbare fram till målet med hjälp av coachen då det blir fokuserat och målstyrt. Detta i sin tur betyder att du både vinner tid och företaget sparar pengar.

Coachen utmanar dig för att du ska utvecklas i ditt ledarskap. Detta är både en investering i det personliga ledarskapet och för företaget.

Vi erbjuder följande priser för ledarskapscoachning

Tre månaders avtal: 12 000SEK exkl moms
Sex månaders avtal: 20 900 SEK exkl moms
Ett års avtal:                 37 500 SEK exkl moms
Priset exkluderar eventuella rese och boende kostnader utanför Stockholm