(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Du är viktig för oss och så även att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Den 25 maj 2018 infördes GDPR, General Data Protection Regulation, – en ny EU-förordning som har till syfte att öka din kunskap som kund vilka dina rättigheter är och vi som företag har som uppgift att tydligt framföra vilken data vi sparar, hur det sparas och varför vi sparar den. Du kan när som helst som kund till oss på Way2Grow Sverige AB begära att vi tar bort dig från våra register.

Mycket är sig likt från den tidigare PUL. (Personuppgiftslagen), men en förändring är att vi behöver ditt godkännande för att få använda din information för att kunna marknadsföra oss till dig och förbättra våra interna tjänster och utbud samt att på ett professionellt sätt kunna hjälpa dig i din egna utveckling genom att anteckna det vi pratar om för uppföljning under samarbetsperioden. Som internationellt certifierad coach behöver vi också följa ICF etiska regler och riktlinjer och en av dem är att kontinuerligt utbilda oss och ge dem information så som namn, mailadress samt telefonnummer på de som vi coachar, allt för att de ska kunna följa upp att vi följer de riktlinjer som finns som en kvalitetssäkring att få vara en del av ICF.  

Till befintliga, tidigare och kommande kunder
Vi sparar under vår samarbetsperiod anteckningar från de samtal som vi för och behåller dessa i 6 månader. Efter 6 Månader makuleras anteckningarna.  Varför vi gör detta är ifall du som kund inom 6 månader vill påbörja ett nytt samarbete med oss så vi vet vad som tidigare har varit på agendan.

Hur sparas informationen

Anteckningar
Sparas på ett korrekt sätt och i detta fall i pappersform inom låst utrymme så att obehöriga inte kan komma åt dem mellan våra samtal.
6 månader efter avslutart samarbete makuleras anteckningarna då vi anser att det på 6 månader kan hända så mycket så skulle samarbetet upptas igen så påbörjas en ny överenskommelse och eventuella nya anteckningar tas och förvaras enligt ovanstående. 

Lista på de coachade till ICF
Anledningen till att vi i coachöverenskommelsen som båda parter skriver på när vi startar vårt samarbete begär telefonnummer och e-post adress är för att vi via ICF (International coach federation) behöver kunna tillhanda hålla kontaktuppgifter till er då vi behöver visa på antalet kunder samt timmar som vi har inför kommande certifieringsnivåer och för dem att ha möjlighet att göra stickprov så att de kan följa upp att vi tillhanda håller tillförlitligt information.

Gratis material på hemsidan
Under rubriken freebies begär vi e-post adressen för att skicka ut det gratis material som vi har skapat för dig. Detta sparas säkert och skickas inte till annan part.
Vi skickar idag inget nyhetsbrev eller dyligt men ifall vi i framtiden kommer att göra detta så kan du kontakta oss både via mail, samtal ifall du inte vill fortsätta att få information från oss.

Dina uppgifter är säkra hos oss och du kan när som helst som kund till oss på Way2Grow Sverige AB begära att vi tar bort dig från våra register.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan

6 + 1 =

Kontakt

Email: marie@way2grow.se

Telefon: +46 70 2000 444

Adress: Way2Grow Sverige AB

Harpsundsvägen 149

124 58 Bandhagen