(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

Bra ledaregenskaper kan man ha eller jobba för att utveckla utan att idag ha en ledande roll. Sanna ledare har så mycket mer än någon imponerande meritlista. De vill bidra till något större och absolut inte bara för egen vinning utan för teamets och företagets vinning.
et som är viktigt i att utveckla bra ledarskapsbeteenden är att vilja och våga förfina sina färdigheter. Alla stora ledare fortsätter att arbeta med sig själva.

Här är beteenden som kan göra dig till en person som kommer att bli ihåg kommen som en sann ledare:

 1. Ta ansvar
  Ledare, oavsett eventuell titel, vet sin roll – att dela och vara en del av konversationen. Att ta ansvar för utveckling även om det inte bara är sin egen utan för hela gruppen. De tänker mer på hur de kan bidra och inte så mycket på om det kommer se bra ut om de gör det, bidrar alltså. Fokus ligger itne på jaget utan fokus ligger på resultatet.
 2. Kom med idéer för att göra saker bättre
  Ett bra ledarbeteende är att vara med och bidra. Att vilja utvecklas och att utveckla. Att försöka att se lösningar där det finns hinder utan att för den skull ignorera hindren men att jobba utifrån att finna lösningar som blir bäst för flertalet. Att vilja vara med att utveckla organisationen och medarbetarna där man jobbar.
 3. Sluta prata negativt om andra människor
  Det finns inget som så tydligt visar på ett dåligt ledarskap som de som pratar illa om andra människor. Dessa kommer med största sannolikhet när det blåser skydda sitt eget skinn och sälja ut de andra. Dessa individer får i det långa loppet inga anhängare.
 4. Var positiv och trevlig
  Finns de som idag har ledande positioner som ser sig att de då är förmer än andra. Dessa är inga bra ledarbeteenden. Det betyder inte heller att du alltid måste vara en studsande ”cheerleader” eller vara någon du inte är. Det innebär mer att ha en positiv syn och att kunna vara trevlig mot andra.
 5. Var närvarande och visa uppskattning
  Finns ett så bra uttryck som i mycket handlar om att få andra att känna sig uppskattade för vilka de är – inte för vad de gör. Ett klokt ledarbeteende är de som klarar av att skapa engagemang och undersökningar visar om och om igen att organisationer med ledare som kan visa uppskattning och vara närvarande skapar högra engagemangsnivåer vilket då naturligt medför att medarbetarna mår bättre, vill bidra och hjälper då organisationen till att prestera bättre.
 6. Viljan att själv vilja utvecklas
  Mycket i framgången hos bra ledarbeteenden är att själv förstå att rikta spegeln till sig själv. Viljan att vilja utvecklas och det behöver inte alltid vara stora monumentala delar utan alla de små stegen gör oftast de stora resultaten. De är de som har viljan att fortsätta att vilja utvecklas – även om ingen ber dem att göra det.
 1. Lyft fram andra
  Uppskatta och lyft fram andras förslag till utveckling. Visa positiva exempel för andra genom att lyfta fram den eller de som utfört bra arbete eller exempelvis kommit med bra förslag. Visa öppet din uppskattning och rekommendera vidare andra i din närhet ifall någon frågar efter viss kunskap eller expertis. Gratulera andra till deras framgångar. Beteenden som dessa visar inte bara på egen inre trygghet utan även på en storhet att kunna lyfta fram andra och deras framgångar.
 2. Lär dig att analysera och ta in flera perspektiv
  Viktigt att kunna ta in och analysera fakta och likaså att kunna ta in flertalet olika perspektiv för att kunna gå vidare med det som ser ut att vara den bästa lösningen. Visst kan det bli fel men genom att analysera och ta in flera perspektiv så kan man förhoppningsvis minimera fel.
 3. Planera framåt
  Hur vill du utveckla dina ledaregenskaper i framtiden och vill du kanske jobba som ledare? Vad kan du göra för att möjliggöra att detta sker i framtiden?

Vidare, förstå skillnaden med att: inflytelserik inte betyder att man är oartig. Att snäll inte betyder att man skulle vara svag. Att ödmjukhet inte betyder att man skulle vara mesig. Lär dig att hantera verkligheter och att agera utifrån den.

Share This