(+46) 070 200 04 44 marie@way2grow.se

6 misstag du inte får göra som ledare
Precis som det är viktigt att veta vad man ska göra så är det viktigt att undvika att göra vissa saker.

1. Oförmåga att organisera: Effektivt ledarskap kräver förmåga att organisera och se vissa detaljer. Det finns få bra ledare som gör sig för upptagna för att hinna leda. Ledaren behöver också behärska att delegera på ett bra sätt. Organisation: Möjliggör ni för ledaren att hinna leda och inte bli ytterligare en administratör?

2. Oförmåga till att kunna tänka strategiskt: I de flesta ledarpositioner krävs det att ledaren inte bara kan släcka bränder utan främst att denne också kan se till att åtgärda så att bränderna inte uppkommer om och om igen. Organisation: Ger ni verktyg för en ny ledare att gå från enbart operativa glasögon till även strategiska?

3. Hålla tillbaka medarbetare av själviska själ: Om en medarbetare vill utvecklas så ska ledaren inte hålla tillbaka denna. Om det inte finns mer utvecklingsmöjligheter på avdelningen se om det finns inom organisationen. Om det inte finns mer utvecklingsmöjligheter inom organisationen så behöver du säga det också låta individen flyga vidare om denne vill. Organisation: Skapa tydliga utvecklingsplaner för drivna medarbetare som önskar utveckling. Om en medarbetare slutar så vill ni väl ändå att denne ska prata gott om arbetsplatsen och organisationen?

4. Själviskt ta äran för gruppens resultat: Som ledare så ska du främst lyfta fram dina medarbetare och vad vilket resultat de fått. En säker organisation förstår att det ligger ett bra ledarskap bakom resultatet och främst stämningen i gruppen. Visst kortsiktigt kan resultatet vara bra ändå men gruppdynamiken och det långsiktiga resultatet kommer att ge vika om medarbetarna inte känner support från deras ledare. Organisation: En ledare kan aldrig ensam få ett bra resultat och lyfter ledaren fram gruppen så är ni kloka i att inte ta det ledarskapet för givet utan ge positiv-feedback över vad ni ser.

5. Kappvändare: Ledare som inte är kan stå för sina ord och inte är rakryggade ifall det blivit fel. Organisation: Bygg ett starkt ledarskap inom organisationen och ge support till ledare och bollplank för att ledarskapet kan utvecklas och på så sätt på bästa sätt också utveckla.

6. Stoppa huvudet i sanden: Är förvånad att många fortsatt tror att bara jag blundar så går allt över. Det gör sällan det och ledare ska givetvis inte gå in i varje liten konflikt men man måste följa den för att se när man ska gå in. Det är givetvis inte ok med mobbning, utfrysning, ogynnsamma attityder som drabbar organisationen och medarbetarna och här behöver ledaren ta kommandot.
Organisationen: Samma som ovan att hjälp era ledare att utvecklas i sin ledarroll.

Precis som ledare skickar sina medarbetare på utbildningar så är det viktigt att ledarna håller sig relevanta och känner driv och kreativitet. Då kan kan min erfarenhet vara till hjälp. Över 20 års egen ledarerfarenhet i både nationella och internationella organisationer. Är certifierad coach på PCC nivå och även mentor för ledare och företagare som vill utvecklas för att än mer kunna utveckla.
“From Good To Great”

MVH
Marie Wetterstrand
marie@way2grow.se

Share This