Mentorskap

Mentorprogram för ledare och företag som vill och behöver utvecklas.

Vårt mentorssamarbete bygger på en öppen och konfidentiell relation. Mentorn har många års erfarenhet av ledarskap i både nationella och internationella organisationer. Förutom erfarenheten vi har hos stora organisationer har vi även jobbat med den privata sektorn, samt även med kommun och landsting. En mentor ger stöd och råd till chefer och specialister på alla nivåer inom de flesta branscher.

Hela syftet med ett mentorskap är att ge dig som adept en skjuts på vägen. Detta oavsett hur du har det idag. Det behöver inte alltid finnas en direkt problemställning, däremot finns ofta en känsla eller något man kan ta på som gör att du reflekterat över framtiden där det finns frågetecken. (Vilket det gör för alla!)

Vad det ofta handlar om är helt enkelt att man behöver någon att diskutera med, där frågorna kan röra alla möjliga områden men där vi fungerar som ett neutralt bollplank, en frågeställare, rådgivare, idégivare men också en diskussionspartner.

Framförallt blir vi en referens och ett synsätt för dig att förhålla dig till. Det kretsar ofta kring frågeställningarna ”Vad är rimligt och vad är viktigt i min framtida yrkesroll?”

Vad det ofta handlar om är helt enkelt att man behöver någon att diskutera med, där frågorna kan röra områden som:

  • Vad är viktigt i mitt yrkesliv?
  • Åt vilket håll ska jag jobba?
  • På vilka sätt skulle jag vilja utvecklas?
  • Vad är livskvalitet i yrkeslivet?

Vi erbjuder följande pris för mentorskap

Ett års avtal : 45 900 SEK exkl moms
Priset exkluderar eventuella rese och boende kostnader utanför Stockholm.