Ledarskapsutveckling

Vår ledarskapsutveckling bygger på ett vinnande ledarskap som är att vara både chef, inspiratör och coach beroende på sammanhang – Vi Ger Er Nycklarna.

Vad behöver dagens drivna företag och organisationer för att fortsatt vara attraktiva arbetsplatser samtidigt som de är vinstdrivande?

I en undersökning som Gallup genomfört på den svenska marknaden så framkom det att drygt 80% av dagens medarbetare inte finner engagemang i sitt arbete. Engagemang, motivation, insikt och måluppfyllelse är viktiga delar för att nå önskvärda resultat.

Genom att stärka chefen, ledaren och medarbetarna med ledarskapsutveckling kan du skapa tydlighet och ett framgångsrikt företag. Vår ledarskapsutveckling hjälper dig att öka möjligheterna till positiva resultat i form av nya insikter om dig själv, nya insikter om din omgivning, svåra samtal, coaching och mentor program. Målet för programmet är insikt och att skapa fokus för handling.

Det coachande ledarskapet är en vinnande ledarstil i en kultur som hela tiden förändras.

Ett gott ledarskap är en balans av att vara en tydlig chef, inspiratör och en lyhörd coach. Den här utbildningen inom ledarskapsutveckling vänder sig till dig som vill få medarbetarna att nyttja mer av sin potential. Att få sina medarbetare att arbeta mer självständigt och ta mer eget ansvar och allt detta kommer av att du som chef känner dig tryggare i din roll som ledare.

I vår ledarskapsutveckling går vi igenom kompetenser och förutsättningar för ett coachande ledarskap. Vi går igenom svåra samtal och verktyg för att dessa ska bli så klara och tydliga som möjligt för alla inblandade. Vi tittar på vilka styrkor som du själv har och som du kan dra nytta av i ditt ledarskap.

Vår ledarskapsutvecklingen är uppdelad i följande moduler

Modul 1: Organisation & Kultur
Modul 2: Målstyrning, kommunikation & motivation
Modul 3: Laganda, delegering & personalsamtal
Modul 4: Grupputveckling

Begär offert.