Way2Grow

Blogg

Att vara trygg i sig själv som ledare

Det finns olika syn på ledarskap på vad som är bra och inte bra utifrån sitt egna intresse som bedömare. Vissa tycker att chefen är bra om de får som de vill. Ställer sedan chefen krav är det inte populärt hos alla. För andra är otydlighet och för mycket snällhet...

läs mer

Vem ansvarar för ditt liv?

Ditt öde är inte skrivet av någon annan. Du är den enda som kan staka ut vägen för ditt liv och din resa i livet.  Din framtid och dina mål kan endast tas om hand och uppfyllas av dig själv. Tro inte på att bara för att du inte födde med guldsked i munnen så kan du...

läs mer

Vem dikterar ditt liv egentligen?

Det är för många lätt att ständigt fastna i prestationskrav och ibland är den största kravställaren du själv. Ställer du högre krav på dig själv än på din omgivning? Om ja- det slutar med att du aldrig är bättre än din senaste prestation och genom att hela tiden öka...

läs mer
Share This