Blog

Varför ledarskapscoachning är absolut nödvändigt Idag

För dagens vana ledare finns det få dagliga överraskningar men alla kan nog svara jakande på att ledarskapet idag kräver betydligt mer i form av kontinuerlig förändring och ett situationsanpassat ledarskap, att hela tiden ha ögonen på både konkurrenterna och organisationen i helhet, samt sin egna personalstyrka. Dagens chefer och ledare behöver kunna prioritera sin tid effektivt. Det som idag tar värdefull tid för chefen kan vara mycket administrativt i form av exempelvis mätetal som skall tas fram i tid och otid och som skall skickas till höger och vänster. Här behöver nog många, framförallt stora organisationer sätta sig ner och fundera på vad som faktiskt är intressant att titta på. Andra tidstjuvar kan vara rapporter som ska skrivas eller kollegor som har behov av att bolla tankar och funderingar som berör deras ledarskap eller deras arbetsgrupp. Det finns idag sällan tillräckligt med tid för egna reflektioner och slutsatser.

Tidningen Chef gjorde i våras en undersökning bland sina läsare där frågan var vilka förmåner som chefen/ledaren önskar sig? Coaching samt mentor hamnade på topp 3 som önskad förmån medan endast 14% av företagen erbjöd sina anställda detta. Engagemang, motivation, insikt är viktiga delar för att nå önskvärda resultat. Genom att stärka cheferna och ledarna i organisationen så kan dessa jobba mer effektivt och ha ett coachande förhållningssätt. Även Stephen Covey nämner i sin bok ”De 7 goda vanorna” vikten av tid för reflektion för att kunna bli en effektivare och vassare chef. Vad ledarskapscoaching gör är att skapa mönster och tid för att reflektera, överväga alternativ, och få ett annat perspektiv på utmanande situationer. De som går till en coach säger ofta att det är 100% fokus på dem som klient och att hos coachen får de oftast tiden att reflektera över sina egna tankesätt och mönster vilket gör att de växer inte bara som chef och ledare utan även som människa. Det ledarensorganisation behöver fatta beslut om är; hur kan vi hjälpa chefen och ledaren att bli så bra som möjligt? För en chef och ledare som förstår sig själv och sin omgivning bättre ger också betydligt mycket mer tillbaka till organisationen i form av ett tänkande, reflekterande och coachande förhållningssätt. Detta är viktigt i dagens organisationer för att sticka ut och ligga i framkant bland sina konkurrenter.
Kommer att tänka på ett citat som jag läst hos företagsledaren Donn Carr:

CFO asks CEO: What happens if we invest in developing our people and they leave us?
CEO: What happens if we don´t and they stay?

För organisationen: anledningarna till att arbeta med en certifierad coach är:
Coaching utmanar typiska sätt att tänka. Coaching, när det görs bra, uppmuntrar kreativ problemlösning genom att överväga olika perspektiv. Coachningen styrs och är objektiv men ställer också krav, för att klienten skall ta sig framåt och skapar utrymme för att utforska alternativ som klienten kanske inte annars kan ha sett.
/Marie Wetterstrand, Certifierad coach  – www.way2grow.se

Att vara trygg i sig själv som ledare

 

 

Det finns olika syn på ledarskap på vad som är bra och inte bra utifrån sitt egna intresse som bedömare. Vissa tycker att chefen är bra om de får som de vill. Ställer sedan chefen krav är det inte populärt hos alla. För andra är otydlighet och för mycket snällhet dåligt ledarskap och då efterfrågas andra saker. Detta visar på att det inte är möjligt att göra alla glada och nöjda dock så finns det en förväntan på att du som chef ska vara bäst på alt och omtyckt av alla. Indirekt så graderas också chefen, utifrån olika medarbetarundersökningar som finns på många arbetsplatser idag.

Självinsikt är viktigt. Som ledare får du ofta en mängd inputs kring hur du är och kanske hur du borde vara. Vad du gjort, vad du inte gjort och vad du borde göra.

Med handen på hjärtat, har du ibland känt att du som ledare och chef inte räcker till då du dras  ifrån många olika håll? Mångas intressen som skall hanteras samtidigt som du skall dra skutan och avdelningen framåt mot nya högt uppsatta mål. Visst finns det några få personer som de flesta anser är en bra chef eller har egenskaper som likställs med gott ledarskap. Det lyckas med är att vara tydliga och lyhörda. För att lyckas med detta så gäller det också för chefen att vara i rätt organisation för det är inte alls säkert att samma goda resultat skulle visa sig i en annan organisation vilket gör det ännu viktigare att du som ledare har koll på exempelvis dina styrkor, värderingar för att nämna några områden. Detta är väldigt viktigt då omgivningen kan skilja sig från organisation till organisation.

Det finns organisationer där det kan vara ”rullande band principen” för chefer som inte är stöpt utefter en specifik mall. Där ser man mer på att chefen ska vara på ett exakt sätt som tilltalar ledning, vilket ibland kan benämnas som att man vill omge sig med JA-sägare.
Du brottas kanske inte enbart med dina inre värderingar och på hur du anser att ett gott ledarskap ska vara, du kanske också brottas med att komma igenom hos ledning/styrelse. Finns organisationen som bygger på att hålla sin egen rygg fri och där ingen skulle ingripa om en chef och chefskollega blir utsatt för kränkningar, principen som råder är, det händer i alla fall inte mig. Hur viktigt är det då att du har en stark riktning på ditt inre kompass? Kulturer där rädslor verkar och där alla håller på sitt. Då är det svårt att kanske vara en klok chef, eftersom klokheten inte är den norm som gäller.

Vissa organisationer och miljöer är smittade av denna sjukdom vilket gör att de äter både chefer och medarbetare på vägen. Om du reflekterar så kan du nog säga om du befunnit dig i en sådan miljö. Det kan vara svårt att alltid märka i tid vilket kan göra att även den ”bra” chefen i den miljön och den omgivningen påverkas negativt och där chefen blir en dålig chef.

Att ha en god självinsikt och en tydlig identitet är en bra livförsäkring för en chef vare sig du har befunnit dig i en smittad organisation eller inte. Hur kan man då gå till väga för att få ett objektivt perspektiv på sig själv? Här kan det vara bra att ta hjälp av en extern part som har personens bästa för ögonen och som är objektiv och vill hjälpa chefen/ledaren att själv utvecklas för att starkare kunna stå tryggt i sig själv när vindarna viner runt omkring. Att ta hjälp av en utomstående, är ett sätt att hitta mer objektiva vägar att skärskåda sig själv.

Vem ansvarar för ditt liv?

Ditt öde är inte skrivet av någon annan. Du är den enda som kan staka ut vägen för ditt liv och din resa i livet.  Din framtid och dina mål kan endast tas om hand och uppfyllas av dig själv.

Tro inte på att bara för att du inte födde med guldsked i munnen så kan du inte uppfylla dina drömmar och mål. Tro inte att du har fått ett öde och att du inte kan göra något åt ditt öde. Gör dig inte till ett offer för gamla övertygelser eller att någon annan säger till dig att du inte kan uppnå ditt mål.
Nöjd dig aldrig med vad som sägs vara förutbestämt och våga släppa dina drömmar fria, våga sätta mål för att uppnå dina drömmar. Det är upp till dig att sätta dig i förarsätet för ditt eget liv och det du vill och kan uppnå!

Var noga med vem du delar dina drömmar och visioner med för alla är inte med dig och fyller dig med energi när du delar din dröm. Vissa kanske tom säger att det kommer du aldrig klara.

Som coach så hjälper jag dig att frigöra dina inre bromsar som inte lyssnar på dig och motiverar dig att vara stark i din egen resa så att inte andra kan påverka om de säger till dig att detta kommer aldrig gå. Jag har verktygen för att hjälpa dig på din resa mot dina mål och drömmar.
Kontakta mig på: way2grow.se

”Ödet är den som delar ut korten, men du är den som spelar dina kort.”
-William Shakespeare-

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, chefen och ledaren som vill utmana och utveckla sig själv för att hitta sin fulla potential. Detta görs genom coachning, Mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. way2grow – Din utvecklingspartner

Lämna gärna en kommentar.

Vem dikterar ditt liv egentligen?

Det är för många lätt att ständigt fastna i prestationskrav och ibland är den största kravställaren du själv. Ställer du högre krav på dig själv än på din omgivning? Om ja- det slutar med att du aldrig är bättre än din senaste prestation och genom att hela tiden öka kraven för att få ännu mer beröm så hamnar du i just prestationsfällan som i värsta fall leder till ett tvärt stopp när din kropp säger ifrån.

Saker att göra och reflektera över hos sig själv för att undvika att bli en prestationsnörd

1.      Hur mår din självkänsla?

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva. Självkänsla-begreppet rymmer dimensioner av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva vad gäller vår person. Söker du ofta bekräftelse genom att vara duktig? Har du ibland känslan att du tror att nu snart så kommer de att komma på att du egentligen är en bluff? Tror du att du behöver vara lite bättre än andra kollegor för att duga? Svarar du ja på någon av ovanstående frågorna så har du troligen en prestationsbaserad självkänsla. Viktigt att du först försöker att skilja på din prestation och din person. Säg snälla saker till dig själv dagligen precis som du tränar din kropp så är det viktigt att du tränar dig mentalt genom att ge dig själv positiv näring i form av erkännande till dig själv.

2.      Lär dig att prioritera dig själv?

Många som lider av prestationsfällan prioriterar ofta ner sig själv tillförmån för andra och arbetet. En varningssignal är när du väjer bort dina vänner och ditt fysiska välbefinnande i form av att du slutar röra på dig. Du måste lära dig att säga Nej till externa beslutsfattare och säga ja till din egna beslutsfattare – du själv. Du behöver lära dig att planera in saker i ditt liv som du mår bra av så som att kunna umgås kravlöst med dina vänner och att röra på dig så att du har en stark och hälsosam kropp som orkar med när tempot i perioder är högt.

3.      Har du en bra balans?

Även presteraren behöver vila. Med vila menas att verkligen vila och inte göra något presterande. Sova ut, resa bort och byta miljö, röra på dig och träffa dina vänner. Att göra detta utsöndrar sköna hormoner och som behövs för att få balans i livet.

4.      Skippa ensam är stark snacket!

Försöker du nu intala dig själv att jag ska minsann visa dem att jag fixar detta. Glöm det för du kommer aldrig vinna den striden för det du egentligen håller på att göra är att du försöker bevisa för dig själv att du är bra nog och om du inte klarar detta så är du värdelös. Varför utsätta sig själv för det? Berätta för din arbetsgivare att du tagit på dig för mycket och har svårt att prioritera för att hinna med allt. Tro mig att många arbetsgivare inte ens är medveten om att du har den känslan då du troligen hela tiden levererar. Det är bättre att tydligt berätta i tid då Ni fortsatt kan göra något åt det innan det tar stopp för att din kropp inte längre orkar.

För många som har prestationseufori så är ytan viktig och att det ska se bra ut men när allt kommer omkring så är det viktigast hur du mår själv. Visa dig mänsklig för det finns inga vinnare på att du smäller in i den där väggen! Du behöver lära dig att prioritera dig själv för det är ingen som kommer att tacka den senare när du inte är arbetsför längre.

Marie Wetterstrand – Brinner för att utveckla individen, chefen och ledaren som vill utmana och utveckla sig själv för att hitta sin fulla potential. Detta görs genom coachning, Mentorskap och ledarskapsutveckling. Läs mer på way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. way2grow – Din utvecklingspartner

Lämna gärna en kommentar.