Monthly Archives: juli 2017

6 nycklar till bra ledarskap

  1. Skapa en vision: Att kunna göra stora drömmar till genomförbara planer samtidigt som arbetsteamet hålls engagerade är viktiga delar av ledarskapet. Några steg på vägen för att uppnå detta är, steg 1 är att kunna lägga ut en plan för genomförandet för att nå visionen. Steg 2: På ett enkelt och tydligt sett förklara för samtliga vilken visionen för företaget/arbetsgruppen är. Steg 3: Jobba fram tillsammans med gruppen vilka värderingar som företaget/arbetsgruppen vill ska genomsyra arbetet. Steg 4: Alltid försöka vara steget före och förklara förändringar och engagera medarbetarna i dessa förändringar.
  1. Ödmjuket: Du agerar med ödmjukhet och jobbar för en bra feedback kultur där även medarbetaren känner att de kan ge dig rak och tydlig feedback. Fokusera på medarbetarnas behov för att kunna göra ett bra jobb. Avsätt tid för personlig reflektion. Avsätt tid för observationer av temperaturen i arbetsgruppen. Våga visa och säga att du inte vet allt och när du gjort fel, stå för det. Var öppen för kritik så att du kan utveckla ditt ledarskap.
  1. Självkännedom: Lär dig att förstå dig själv och dina känslor tillika som du lär dig förstå andras. Se till att du lär dig kontrollera dig själv så att du även i pressade situationer itne låter dina känslor ta överhanden utan pratar med ett coachande förhållningssätt som engagerar mer än kritiserar. Investera tid i dig själv för reflektion med hjälp av exempelvis en coach eller mentor som kan utmana dig att växa och bli ännu bättre.
  1. Intigritet: Genom att du förstår dig själv, vilka värderingar du själv har och din egna etiska kompass så gör du det enklare för andra att förstå dig. Var uppriktig så bygger du bestående förtroende och lojalitet.
  1. Engagera: Lära sig att uppskatta både resan och destinationen. Ha självförtroende i dig själv och lär dig skilja på person och sak vid motgångar. Det krävs mod ibland och att du även när det blåser vågar stå fast vid ett beslut som du känner är rätt. Du behöver visa att du jobbar lika hårt som dina kollegor och att ni jobbar mot ett gemensamt mål. Lyft fram dina medarbetare som utför ett gott arbete och ”strössla” med positiv feedback där du kan.
  1. Hjälp andra: Var generös och visa tacksamhet gentemot andra. Tänk först hur kan jag hjälpa dem innan du tänker hur kan de hjälpa mig. Fin stolthet i att hjälpa andra människor att växa både yrkesmässigt så som privat.

    Fundera igenom dessa som utgångspunkt och vilket område du vill satsa på denna höst för att förbättra ditt ledarskap och personliga ledarskap ytterligare.

33 Produktivitetstips för att öka din framgång

Här följer några tips för dig som vill nå framgång genom att öka din produktivitet inom olika områden.
Hoppas några av tipsen kan hjälpa dig. Lämna gärna en kommentar om du gillade och hade nytta av dessa tips.

Skapa fokus:
1. Våga stänga av Telefonen.
2. Stäng ner notifikationer på datorn/mobilen/plattan.
3. Organisera upp din arbetsplats.
4. Ha ett block tillgängligt som du kan skriva ner saker på när du sitter och jobbar med annat.
5. Spara ner intressanta artiklar och videos i dina bokmärken och planera in att se dem vid annan tidpunkt.
6. Ta regelbundna korta bensträckare.
7. Ta en promenad.
8. Skapa bra sov, mat och träningsvanor.
9. Schemalägg även mentalträning så att det blir en vana

Effektivisera:
10. Förbered mötet innan så alla vet vad agendan är.
11. Korta tidsbestämda möten med beslutsfokus.
12. Lär dig delegera.
13. Mät vad du lägger din tid på regelbundet för att säkerställa att du jobbar med rätt saker.
14. Schemalägg när du är på dina sociala media kanaler för att inte fastna i dem för länge.
15. Automatisera de uppgifter som är återkommande och som går att automatisera.
16. Gör liknande arbetsuppgifter vid samma tillfälle för snabbare hantering.
17. Sluta att göra flera saker samtidigt, det går inte snabbare.

Prioritera:
18. Sortera dina uppgifter för dagen och rangordna dem utifrån: ska göras idag, borde och vill.
19. Ställ dig frågorna: Tar detta mig närmare mitt mål, Är det viktigt att utföra detta arbete nu, påverkas andra mer än jag själv om jag inte gör detta just nu. Kommer denna arbetsuppgift generera pengar om jag gör den, Kommer det att kännas bättre för mig när denna arbetsuppgift är utförd, behöver denna arbetsuppgift utföras idag? Sortera utifrån flest Ja svar. Om inte ta bort dem från listan.
20. Ställ dig sedan frågan, kan denna punkt endast utföras av mig och är den viktig nu. Om svaret är nej på båda, ta bort dem från din listan.
21. Börja med viktigaste punkten på listan.
22. Gå in i din mailbox 1-2 ggr/dag och besvara de mail som du kan besvara direkt.
23. De mail som kräver mer än 3 minuters arbete sätt upp dem på din att göra lista för att besvara senare.
24. Skriv ner morgondagens att göra lista innan du går hem, avsätt tid för detta.
25. Lägg in korta kreativa uppgifter mellan monotona arbetsuppgifter som behöver utföras för att hålla ångan uppe.
26. Avsätt mer tid i början för att få in tänket med frågorna för prioriteringen av dagens lista.

Håll dig motiverad:
27. Bryt ner stora uppgifter till mindre uppgifter så att du kan pricka av allt eftersom de utförs.
28. Försök att jobba utifrån när du är som mest produktiv på dygnet.
29. Gör det tydligt så du ser när du klarat en av punkterna och kom ihåg att fira även de små stegen.
30. Ge dig själv små gåvor på vägen. Ex: när jag är klar med denna uppgift tar jag en kaffe paus.
31. Använd dig av din ”power pose” när du gjort något bra. Effektiv mental träning du utför här.
32. När du checkar av det du gjort visa tydligt på en lista eller med färger vad du faktiskt har utfört så du kan glädjas åt allt du gjort. Lägg mer energi på att glädjas åt det du faktiskt utfört än att leta fel eller brister.
33. Le, skratta och gläds ofta med andra.

Jag Brinner för att #utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutvecklings moduler.
#way2grow #DinUtvecklingspartner
Marie Wetterstrand