Monthly Archives: juni 2017

Har du verkligen bildat dig rätt uppfattning?

Jag har i många år jobbat som kundrelationschef inom flera olika branscher och företagskulturer. Jag har haft förmånen att jobba med avdelningar och människor som har skattat service högt och försökt att hela tiden göra kundens upplevelse så bra som möjligt. Jag har inom Bilbranschen varit med och tagit in Mystery Shopping som den första i det återförsäljarnätverket. I början så var det mycket skeptiska miner och ord men allt eftersom vi fortsatte så kom det in fler och fler som förstod nyttan med att göra det och att vi inte är bättre än vår svagaste länk i servicekedjan.

Jag skulle säga att jag har stor kunskap i att skapa bra kundrelationer och att skapa bra förutsättningar för att få ett bra serviceflöde på ett företag. Det vill säga på företag där man faktiskt vill ha nöjda medarbetare och kunder. För visst finns det företag som tyvärr inte tänker på att få nöjda kunder och skapa en långsiktig relation utan bara är kortsiktigt intresserad kundens pengar och sedan inte följer upp kunden vilket i slutändan leder till att detta företag hela tiden behöver ”ragga” nya kunder.

Jag tänkte berätta en liten historia om två pojkar och deras liv. Pojke nummer 1 var en av de sista i en syskonskara av sju barn där endast han och en av hans systrar överlevde till vuxen ålder. Där hans barndom och hans vuxna liv kantades av sjukdomar och svåra infektioner. Han hade större delen av sitt vuxna liv stora problem med ekonomin och satte sig i skuld hos flera tvivelaktiga personer. Han led av flera djupa depressioner och avled vid en ålder av 36år. Pojke nummer 2 var en blyg men begåvad elev i småskolan och hans far gjorde en bra karriär vilket medfödd att även efter faderns död kunde han och hans mor som han bodde hos leva gott. Som vuxen var han ofta propert klädd och han hade ett stort kultur intresse och gick gärna på opera eller såg flera olika teateruppsättningar. Han gav även ut en bok/tidskrift som sedan skulle bli ganska känd. Han ansågs vara en god talare vilket gjorde att flera gillade honom och började följa honom när han sedan gjorde politisk karriär.

Vems föräldrar skulle du ha tänkt inte borde skaffa fler barn och vem skulle du vilja styrde ditt land?

Det sägs ju att vi snabbt bildar oss en uppfattning och utifrån det jag skrev så svarar nog de flesta att pojke nummer 1, hans föräldrar borde avstått från att skaffa fler barn och att pojke nummer två skulle vara bra att styra landet.

Hade du svarat som ovan med den information som du har så har du precis sett till att Wolfgang Amadeus Mozart inte föddes. Och att du precis lagt din röst på Adolf Hitler som din Landsfader.

Vad vill jag säga med ovanstående metafor är att ibland behöver du reflektera över ditt beteende och vad du fattar beslut utifrån? Det är lätt att snabbt säga –”den där kommer inte ha råd att köpa mina produkter” eller – ”den där ser man ju på lång väg är en jobbig jävel”. Givetvis så ska man inte ignorera känslan men man behöver lära sig reflektera vad känslan som uppstår kan bero på och genom att fundera över hur jag själv hanterar och agerar i olika situationer. I ett service yrke och för att kunna bli en bra säljare exempelvis behöver du förstå dig själv och vilja lära känna kunden utan att ha en förutfattad mening när du går in i samtalet. Ditt sinne behöver vara öppet för att kunna ta emot fler intryck än bara det första som kommer till dig. Först när du förstår dig själv och är genuint intresserad av vem du har dialogen med samt hur du kan hjälpa denna/lösa ett problem som de har, först då kan du bli bra inom serviceyrket. Det är viktigt att ständigt vilja lära och utvecklas för att inte fastna i att tro sig veta allt om allt och alla.

Det är en styrka att kunna möta kunden oavsett på vilken nivå kunden är.

Idag jobbar jag med att utveckla företag, cheferna och deras arbetsgrupper för att både få nöjda och glad medarbetare samt nöjda och glad kunder som gärna rekommenderar företaget vidare till sina nätverk. Tycker du som jag att detta är viktigt kontakta mig så tar vi det därifrån.
#dinutvecklingspartner #affärscoachstockholm #ledarskapsutveckling #mentalträning #mentor

Hur ofta utvärderar du ditt liv?

 

Om du vill ändra dina resultat måste du först ändra ditt tänkande. Fråga dig själv dessa frågor för att börja gå från tanke till handling.

Jag behöver ständigt fundera på att tänka i banorna hur jag på bästa sätt kan hjälpa de företag och de kunder som anlitar mig för att de ska kunna maximera sina resultat och uppnå sin fulla potential. Samt att de dessutom ska göra detta på kortare tid tillsammans med mig än att försöka att göra det själva vilket oftast är svårare och om man lyckas tar mycket längre tid. Jag vill dock med följande frågor ge perspektiv och hjälpa dig som läsare att kunna utmana dig själv och förhoppningsvis hjälpa dig att fundera på vilka vanor och inre sanningar som du har och hjälpa dig att överkomma dessa för att nå de mål du önskar uppnå. Jag uppmanar dig att fundera på dessa frågor utifrån att ärligt svara på dem utan att försöka att förfina sanningen eller misströsta om du finner något ligga lite för lågt för först när du har bilden klart för dig är det enklare att börja göra något åt det. Hur ser det egentligen ut? Finns det obalans någonstans?

Betygsätt dig  från 1 – 10 på respektive fråga nedan (1 är låg, 10 är hög). Ta sedan några minuter för att skriva ned vilka åtgärder du ska genomföra för att gå från dagens status till morgondagens resultat och mål.

Vilken attityd har jag gentemot andra och mig själv? Hur är mina närmaste relationer? (familj, vänner) Hur är din hälsa både fysisk och den mentala hälsan? Vad önskar du att uppnå för mål i livet? Hur nöjd är du med din livsstil över vad du kan och vill göra? (resor, kläder, upplevelser) Hur är din samlade ekonomi i förhållande hur du vill att den ska vara? Hur ofta är du givmild och ger till andra? (hjälp organisationer eller vänner, okända som du ser behöver hjälp) Hur ser dina mål ut på 1,3,5,10 års sikt och hur nöjd är du med framstegen för att uppfylla dina mål? Hur lycklig är du? Hur ser ditt liv ut i stort?

Jag Brinner för att #utveckla individen, ledaren och organisationen som vill utmana och utveckla sig själv för att maximera sitt resultat. Detta görs genom coachning, mentorskap och via ledarskapsutvecklings moduler. Läs mer på www.way2grow.se eller kontakt mig här på Linkedin. #way2grow – #DinUtvecklingspartner